همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان، با محوریت کبد چرب برگزار می‌شود
به گزارش همایش پرس: دومین همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان، در راستای دست‌یابی به یکی از اولویت‌های مهم این دفتر برای آشنایی دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور با آموزه‌های طب ایرانی و مکمل به‌منظور استفاده تلفیقی از این ظرفیت غنی بومی در کنار طب رایج و پاسخگویی ...
همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان، با محوریت کبد چرب برگزار می‌شود
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۳۸
دوازدهمین همایش سکته مغزی  برگزار می شود
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰
پزشکان باید با احکام فقهی روزه داری آشنا باشند
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳
وضعیت زیستی کشور سفید است
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۲۶
۱۵ درصد هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت به داروهای بیماران سرطانی اختصاص دارد
۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳
چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر برگزار می شود
۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۲۹
افزایش ۹ درصدی بودجه سازمان بیمه سلامت
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۳۴
کسب امتیاز بالاترین رویداد تخصصی توسط نمایشگاه فارمکس
۹ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۱۹
۲۰ میلیون روستایی از خدمات بیمه سلامت برخوردارند
۸ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۱۱